Vi værner om miljøet

Hos Burchhardts Begravelsesforretninger kerer vi os om miljøet, og vi ønsker at være med til at passe på kloden til kommende generationer.

 

Derfor har vi indgået et partnerskab med Growing Trees, hvis mission er at plante skove med henblik på at sikre grundvandet og reducere global opvarmning.

 

Vi har indtil videre doneret 374 træer til Greve Folkeskov.

 

Nye Folkeskove bidrager til:

• Sikring af rent drikkevand.

• Mere natur og øget biodiversitet.

• Skabelse af nye rekreative områder.

• Oplagring af CO2 og dermed nedsættelse af global opvarmning.

Om Growing Trees

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, med det overordnede formål at etablere nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i både Danmark og udlandet samt etablere folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, med fremtidig vedligeholdelse sikret igennem aftale med kommuner eller stat.

 

Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord foretages med det formål at skabe et grønnere Danmark samt sikre klimaet og nedsætte CO2 udslippet.

 

Sekundært formål er at yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere at etablere beskyttende folkeskov.

 

Etablering af disse skove er med til at sikre grundvandsressourcer, klima samtidig med det nedbringer CO2 udslippet.

Kontakt

Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16 – 2300 København S Tel.: 32 55 20 09 E-mail: amager@burchhardt.dk  Se på kort Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49 – 2770 Kastrup Tel.: 32 52 77 87 E-mail: taarnby@burchhardt.dk Se på kort Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21 – 1422 København K Tel.: 32 54 01 44 E-mail: christianshavn@burchhardt.dk Se på kort
Bliv ringet op